Περιγραφή

Διάλυμα πολλαπλών χρήσεων που φροντίζει αποκλειστικά τους άκαμπτους, αεροδιαπερατούς φακούς επαφής (RGP).

Χαρακτηριστικά

  • Περιέχει ενυδατικά συστατικά που βοηθούν στην αύξηση της άνεσης ενώ χρησιμοποιείτε τους άκαμπτους αεροδιαπερατούς φακούς (RGP).
  • Με λιπαντική ουσία που υπάρχει στους οφθαλμούς, ενώ διαθέτει ισορροπημένο ph που ταιριάζει με εκείνο των υγιών δακρύων.
  • Ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης πρωτεϊνών που απομακρύνει αποτελεσματικά τα λιπίδια και τα υπόλοιπα επιμολυντικά στοιχεία.
  • Μειώνει την αλληλεπίδραση φακού-βλεφάρου και προσφέρει καλύτερη αρχική άνεση.