Λόγω προσωποποίησης η παραγγελία δεν ακυρώνεται και δεν τροποποιείται.
Απαιτείται προκαταβολή 50% ή προεξόφληση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Filter